بیست و پنجمین سمینار ملی شیمی تجزیه ایران

بحث و گفتگو، بازی، سؤال و معما و نظرسنجی به آنها کمک میکند که در سمینار مشارکت کنند. در این فرآیند مشارکت کنندگان در هر جلسه از سمینار بر روی یک موضوع مشخص بحث و مذاکره می کنند. شما میتوانید یک گروه بزرگ از مخاطبان را به گروههای کوچک تقسیم کنید تا در مورد یک مسئله، سؤال یا موضوع بحث کنند. اگر دیدید محدودیت زمان دارید راهی پیدا کنید که موضوع را سریع جمع کنید و توضیحات بیشتر را در زمان پرسش و پاسخ ارائه دهید.

برای اینکه توجه مخاطب را به خود جلب کنید و کاری کنید که چیزی یاد بگیرند، باید کاری کنید که با موضوع و محتوای سمینار شما درگیر شدهاند. سعی کنید به این مساله فکر کنید که چه چیزی برای شما اهمیت دارد و هدف شما از این سمینار چیست. این کار به شما در طول سخنرانی یادآوری میکند که سخن گفتن خود را تنظیم کنید. باتوجه به شرایط جدید اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب در حوزه صنعت و همچنین لزوم ترویج روشهای علمی و نوین در حوزه اهداف سمینار، انتظار میرود اساتید، محققان و صاحبنظران این حوزه با ارائه دستاوردها و تجارب ارزشمند خود در قالب سخنرانی، مقاله و کارگاه، ما را در تحقق اهداف این همایش کمک نمایند.

مایه بسی افتخار است که در سالی که به نام “تبریز 2018 پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی” نامگذاری شده است، در شهر تاریخی تبریز میزبان شما عزیزان باشیم.خوشحالیم که در هفتادمین سال تاسیس دانشگاه تبریز در قالب بیست و پنجمین سمینار شیمی تجزیه ایران پذیرای شما اساتید، پژوهشگران، صنعت گران و دانشجویان عزیز باشیم. سعی کنید صدای خود را بلند کنید به طوری که اگر لازم شد بدون استفاده از میکروفون هم صدایتان شنیده شود. اگر در دانشگاه یک ارائه سمینار ارشد دارید که قبلا هم برای این گروه از مخاطبان صحبت کردهاید، کارتان راحتتر شده و میتوانید از اطلاعات قبلی خود برای بالا بردن سطح سخنرانی و انتقال بهتر اطلاعات به شنوندگان استفاده کنید.

همچنین آرام سخن بگویید و کلمات را طوری ادا کنید که همگان متوجه شوند چه میگویید. سعی کنید پاسخهایتان را هرجا ممکن بود به مجموع ارائهی خود ارجاع دهید. به محض اینکه انجام سمیناری را به عهده گرفتید از محدودیت زمانی آن مطلع شوید و ارائهی خود را بر اساس آن زمان طراحی کنید. شاید اینکه کنار یادداشتهای ارائهتان بنویسید «واضح حرف بزن» فکر بدی نباشد. اگر هرگونه اشتباهی مرتکب شدید هنگام سخنرانی، عجیب این است که شاید مخاطبان شما حتی آن را متوجه نشده باشند. شاید هنوز برایتان تفاوت میان کنگره، کنفراس، سمینار و یا ورکشاپ به طور دقیق مشخص نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید