روز مادر سال 1400 چه روزی است؟

ما بهشت را هر روز در آغوش میکشیم️. نامگذاری یک روز از سال به نام مادر در فرهنگ و ملل مختلف سابقه ای طولانی دارد و هر ملتی سعی کرده است روزی را به تجلیل از مقام شامخ مادر اختصاص دهد.در فرهنگ پر بار ایران اسلامی خجسته زاد روز بانوی گرانقدر اسلام ، دختر حضرت محمد (ص) روز مادر نام گرفته تا زنان و مادران این مرز و بوم از او درس ایمان ، فداکاری و مهربانی بیاموزند. بی همتا ترین آواز یک فرشته است!

مادر دخترجوان مشهدی که در خانه وحشت تهران به طرز فجیعی به قتل رسیده بود درخواست کرده این قاتل بی رحم اعدام شود. قلب کوچکم مهربانی لبخند و نگاهت را که پر از صداقت و بی ریایی بود احساس کرد. روزهایی کـه همه ی ي زندگی مان درکنار مادر ها میگذشت و هیچ کجا جز آغوش پر مهر مادر احساس آرامش نمی کردیم . این تنها کشف مأموران نبود و وقتی آنها قدم در اتاق خواب این خانه گذاشتند در آنجا جسد دختری را که مشمعپیچ شده و ماهها از مرگش میگذشت دیدند. خیلی ساده این سپاسگزاری را با هدیه دادن گل روز مادر، به مادر یا همسر خود نشان دهید.

بازپرس جنایی با گمان اینکه مقتول ممکن است همان دختر مشهدی باشد به تحقیقات بیشتر در این باره ادامه داد و مدتی بعد نتیجه آزمایش دیانای نشان داد مقتول همان دختر مشهدی به نام محبوبه است. بازپرس جنایی با گمان اینکه مقتول ممکن است همان دختر مشهدی باشد به تحقیقات بیشتر در اینباره ادامه داد و مدتی بعد نتیجه آزمایش دیانای نشان داد مقتول همان دختر مشهدی به نام محبوبه است. شواهد نشان می داد جسد کشف شده دختر کشته شده نیز متعلق به یکی از همین دختران است. این شماره تلفن متعلق به زنی بود که می گفت ماه ها قبل دخترش از مشهد به تهران آمده است.

۲دختری که در خانه وحشت زندانی شده بودند وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند اسرار تکان دهنده ماه ها اسارت شان در آنجا را بازگو کردند. ۲دختری که در خانه وحشت زندانی شده بودند وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند اسرار تکاندهنده ماهها اسارتشان در آنجا را بازگو کردند. قطعا تفکیک جزئیات و بررسی تکتک آنها سادهتر است اما آنها همهی امور را با هم کنترل میکنند، که نشانهی مسئولیت پذیری بالای آنها است. بررسی های اولیه نشان میداد مردی به نام سعید که همراه با خواهرش ساکن این خانه بودند دختران جوان را فریب داده و به خانهشان می کشانند و در آنجا زندانی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید