روش های مستقیم آموزش: سمینار در کلاس، کنگره و همایش یا Seminar

قالب کلی نحوهی نوشتار و ارائهی مطالب سمینار معمولاً ازسوی هر دانشگاه به دانشجویان اطلاع داده میشود که دانشجویان به توجه همان قالب موظف به ارائهی سمینار هستند. هرچند نباید همه چیز را به صورت طوطی وار حفظ کنید، چون در این صورت در زمان سمینار همه چیز حالتی مکانیکی و کسل کننده به خود می گیرد.

با این حال نباید زیاد بر روی دانش خود متکی باشید، چون گاهی اوقات اصلاً ارتباطی با موضوع اصلی ندارد و شما را به اشتباه می اندازد. برای این منظور باید موضوع را تا پایان هفته سوم مشخص کنید. در هفته های بعد هم باید به تدریج ارائه اولیه و آماده سازی را به پایان برسانید تا اینکه برای ارائه نهایی کاملاً آماده باشید. بعد از مشخص کردن موارد مالی باید سازوکارهای لازم و زیرساختهای آن را پیشبینی کنید. از همان هفته اول شروع به ایده پردازی کنید. اگر قرار است در یک سمینار بزرگ سخنرانی کنید و یا ارائه سمینار شما وابستگی زیادی به تکنولوژی دارد، باید حدود یک ساعت قبل از شروع مراسم، در محل حضور پیدا کنید.

در هفته ششم نحوه ارائه مطالب را مشخص کنید. این امکان را به شرکت کنندگان می دهد که از مکان های جغرافیایی مختلف با یکدیگر در تعامل باشند. کنجکاوی هوشیارانه خودتان را با ارائه ایده های مختلف به رخ دیگران بکشید و تنها بر مفاهیم مرتبط با یک موضوع خاص تکیه نکنید. معمولاً برای هر دقیقه از زمان ارائه سمینار یک اسلاید در نظر گرفته می شود. گام سمینار پلتفرمی برای آموزش دوره های فن بیان، سخنوری، موفقیت و … واحد درسی سمینار در کشور استرالیا و بریتانیا ممکن است یک سال به طول بانجامد و در کشورهای اروپایی معمولا به سخنرانی های طولانی و ایده پردازی همراه است.

2) تاثیرات اجتماعی: یکی دیگر از جنبه های مثبت بزرگداشت این است که افراد جامعه با تاثیر فعالیت های این اشخاص آشنا شده و در میابند چطور و چگونه جامعه آنها به پیشرفت کنونی دست یافته است و نقش این افراد برجسته در پیشرفت و توسعه جامعه چه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید