سمینار تخصصی بررسی عوامل موثر بر اجرای موفق پروژه های پورتال

تعریف های متعدد دیگری هم در کتاب های مختلف در پاسخ به سوال سمینار چیست؟ جشنواره ها انواع مختلفی دارند که از جمله آنها می توان به جشنواره های هنری مانند جشنواره فیلم فجر، جشنواره مذهبی مانند مراسم محرم، جشنواره های ملی و تاریخی مانند مراسم نوروز، جشنواره های فرهنگی مانند جشنواره کتاب تهران، جشنواره های علمی مانند جشنواره علمی و پژوهشی فرهنگیان و غیره اشاره کرد. بنابراین روی انتخاب آنها دقت کنید.

اشراف کافی بر روی ابزارهای ارائه خود داشته باشید. را مشخص کنید و ببینید قرار است چه چیزهایی را به مخاطبان و شرکتکنندگان ارائه کنید. تعداد مورد انتظار از شرکتکنندگان حضوری یا غیرحضوری (آنلاین) و ظرفیت برگزاری را تعیین کنید. به طور کلی در سمینارهای موفق، شرکتکنندگان نیز در بحث اصلی مشارکت دارند و سخنرانان اصلی بیشتر نقش تسهیلگر، هدایتکننده و ناظر را دارند.

مثلا در یک سمینار با هدف تحصیلی، حاضرین به بحث و تبادل نظر درمورد یک مسئلهی آکادمیک میپردازند تا بتوانند اطلاعات بیشتر و البته عمیقتری درمورد آن به دست بیاورند و به نتایج جدیدی برسند. البته بهتر است حامیان مالی شما با مخاطبان هدف نیز سازگاری داشته باشند. بعد از مشخص کردن موارد مالی باید سازوکارهای لازم و زیرساختهای آن را پیشبینی کنید. اولین تاریخ قطعا بهترین گزینه برای شما خواهد بود که خودتان تمایل به برگزاری مراسم در آن زمان دارید.

برگزاری رویداد هزینههای بسیار زیادی دارد و یکی از بهترین راههای تامین و جبران آن، همکاری با اسپانسرهاست. سپس وارد مذاکره شوید و جزئیات را هنگام قرارداد با آنها ببندید. سمینار نوعی کنفرانس است که برای تبادل نظر گروهی کوچک تشکیل می شود؛ یک یا چند نفر از آنها سخنران و بقیه شنونده هستند. بررسی کنید کدام فعالیت و حالتهای اسپانسری مناسب است و آنها را پینشهاد کنید. به اطلاع می رساند گواهی شرکت در چهاردهمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی به ایمیل ثبت شده شرکت کنندگان محترمی که ارائه پوستر و یا سخنرانی داشته اند و هزینه های مربوطه را پرداخت نموده اند ارسال گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید