سمینار چیست ؟

سمینار خود را طوری سازماندهی کنید که از یک سری نکات مهم با تصاویر و فعالیتهای جالب ترکیب شده باشد. اسلایدها را به عنوان پشتیبانی برای نکات بزرگتری که مطرح می کنید، در نظر بگیرید. به محض اینکه برای سمینار دعوت شدید، محدودیت های زمانی خود را شناسایی کرده و ارائه خود را بر اساس آنها طراحی کنید.

این در حالی است که در پایاننامه دانشجو موظف است با کمک پژوهشهایی که از قبل انجام شده است خودش نتیجه و تحلیل علمی جدیدی را ارائه کند. این نوع از جلسه که عدهای آن را به عنوان هماندیشی نیز میشناسند، در بین مجامع علمی و متخصصان هر حرفه رواج بسیار دارد و افرادی با علم بالا را جذب خود میکند. اینکه از متخصصان سرشناس باشند خیلی خوب است، ولی حتما باید با موضوع همایش ارتباط داشته باشند. پس از صحبت با متخصصان وب، سایت خود را (در صورت داشتن) به روز کنید یا یک سایت جدید ایجاد کنید.

3- تمام مطالب را در اسلایدها یا سایر کمک های بصری درج نکنید. برای اینکه توجه مخاطبان را حفظ کرده و به آنها در یادگیری کمک کنید، باید مطمئن شوید که درگیر مطالب هستند. می توانید مخاطبان را به گروه های کوچک تقسیم کنید تا درمورد یک مشکل، سوال یا نکته صحبت کنند. کنگره در تعریف آکادمیک به گردهمایی­ هایی گفته می­شود که توسط افرادی با ویژگی­ های مشابه و متعلق به حرفه، رشته، و یا گروهی خاص، برای تبادل نظر، بحث وتصمیم گیری در مورد موضوعی ویژه ایجاد می­شوند.

سخنرانی شما باید از یک نقطهي منطقی به نقطهي منطقی دیگر برود. این می تواند به پیشرفت شما کمک کند. به عنوان مثال عده ای دور هم جمع می گردند و در مورد موضوع خاصی مانند سرمایه گذاری در بورس اطلاعات بیشتری کسب می نمایند. اگر خودتان را در محدودیت زمانی دیدید، جمع بندی و توضیحات بیشتر را به جلسه پرسش و پاسخ موکول کنید. یک فعالیت در راستای آب کردن یخ ها در ابتدای سمینار به شما کمک می کند تا حال و هوا را تغییر دهید و توجه مخاطب را جلب کنید. مثلاً ممکن است لپتاپ شما با ویدیو پروژکتور اتاق ارائه وصل نشود.

دیدگاهتان را بنویسید