سمینار چیست و هدف از برگزاری آن چه می باشد؟

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست انجمن شیمی ایران روز سه شنبه مورخ ۱۲ شهریورماه ۹۸ در دانشکده علوم پایه سالن شهید چمران برگزار شد. دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در بیست ونه و سی ام اردیبهشت 1395 به میزبانی گروه آمار، دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم با مساعدت انجمن آمار ایران ،قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی،پژوهشکده آمارو پژوهشگاه هوا و فضا برگزار شد.

در مقطع کارشناسی ارشد سمینار درسی دوواحدی و اجباری است و بهطور کلی، هدف آن مطالعهی مقالهها و پژوهشهای انجامشده روی موضوعی خاص است. شما میتوانید بپرسید: «آیا شما به دنبال یک سخنرانی هستید که بر روی یک تحقیق متمرکز است یا به دنبال یک تجربهي تعاملیتر با مخاطب میگردید؟ از دوستان، اعضای خانواده، همکاران یا استاد راهنمای خود بخواهید که نقش مخاطب را در اجرای آزمایشی بازی کنند.

یک دسته از روش های آموزشی، برگزاری همایش هاست. در درس سمینار، به این دلیل که دانشجویان دارای سطحی خاص از تخصص هستند، تئوری ها یا روش های جدیدی عرضه می شود. بسیاری از دانشجویان تجربه کاری خوبی دارند و می توانند این تجربیات را به دیگران انتقال دهند. چه چیزی نظر اساتید را جلب می کند؟ جهت هماهنگی درخواست مورد نظر را از طریق ایمیل همایش ارسال نمایید.

اگر در واحد سمینار شرکت کردهاید، شاید از خودتان بپرسید که چرا به این واحد درسی نیاز دارید. به همین دلیل است که دانشگاه ها به واحد سمینار در برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد نیاز دارند. شاید ملموسترین رویدادهایی که با عنوان سمینار برگزار میشوند و درموردشان میشنویم، رویدادهایی با عنوان سمینار کارشناسی ارشد هستند که در آنها دانشجوی کارشناسی ارشد در انتهای دورهی آموزشی خود به تحقیق درمورد یک موضوع خاص میپردازد و در یک سالن و در جمع اساتید و سایر دانشجویان به توضیح درمورد آن میپردازد و در انتها به سوالات آنها پاسخ میدهد. در سمینار، موضوعات به طور دقیق بررسی میشوند.

دیدگاهتان را بنویسید