عکس روز مادر؛ مجموعه عکس تبریک روز مادر

به عنوان مثال در کشور ایران روز 20 جمادی الثانی برابر با روز تولد حضرت فاطمه زهرا به عنوان روز مادر شناخته می شود، در کشور های اروپایی کاتولیک روز مریم مقدس را به عنوان روز مادر جشن می گیرند. به عنوان مثال در کشور ایران روز ۲۰ جمادی الثانی برابر با روز تولد حضرت فاطمه زهرا به عنوان روز مادر شناخته می شود، در کشور های اروپایی کاتولیک روز مریم مقدس را به عنوان روز مادر جشن می گیرند.

روز مادر و روز زن در کشورها و مناطق مختلف جهان تاریخچه های متفاوتی دارد. تاریخچه روز جهانی مادر به قرن نوزدهم برمیگردد. روز جهانی مادر، سالی یکبار در اکثر کشورهای جهان تجلیل می شود. بین اکثر علمای امامیه مشهور است که حضرت زهرای مرضیه س در ۲۰ ام جمادی الثانی سال ۵ ام بعثت چشم به جهان گشودند. در کشور های مختلف جهان تاریخ های متفاوتی را به عنوان روز زن و روز مادر جشن می گیرند. به مناسبت روز مادر و ولادت حضرت فاطمه (س) متن های ادبی تبریک روز زن، جملات کوتاه تبریک روز مادر و متن های سنگین و زیبای این روز به مادر، همسر، دوستان و عزیزان را آماده کرده ایم.

در سال ۱۹۴۱ با دعوت فیلیپ پتن، دولت ویشی در زمان جنگ، این روز را به عنوان سیاستی برای تشویق خانواده های بزرگ، گرامی داشت. هدف این انجمنها، کمک به سربازان مجروح جنگ بود. این کار کمک میکند تا هدیه بهتری برای او تهیه کنیم که هم برایش جذاب باشد و هم کاربردی. میخواهیم برای یکی از عزیزترین و مهمترین آدمهای زندگیمان چیزی خریداری کنیم که نشانهی علاقه و عشقمان به او باشد و درعینحال باید هوای کیف پولمان را هم داشته باشیم! پرتره را قاب و برای روز مادر یکی از بهترین هدیهها را پیشکش کنید.

در نهایت رئیس جمهور وقت آمریکا (وودرو ویلسون) به صورت رسمی دومین یکشنبه ماه می را از سال ۱۹۱۴، روز مادر اعلام کرد. یکی از زنهای فعال در این انجمنها، به نام «جولیا وارد هاو» در سال ۱۸۷۰، بیانیه روز مادر را منتشر کرد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت جان کلام این بیانیه این بود که زنان نقش سیاسی فعالتری برای ترویج صلح به عهده بگیرند. یکی دیگر از چیزهایی که میتوانید بهسادگی خودتان درست کنید، انواع دستبند است.

دیدگاهتان را بنویسید