عکس نوشته پروفایل و استاتوس جدید روز مادر

مثلا شاید عکسی از مراسم ازدواج مادر و پدر یا عکس موردعلاقۀ مادرتان در قابعکس، او را خوشحال کند. مینا جعفرزاده در برنامهای ویژه روز مادر خاطرهای از اکبر عبدی مطرح کرد که جالب توجه است؛ بازیگری که به تعبیرِ او، آنقدر میخنداند هرکسی نمیتواند با او کار کند. پلوپز و همزن از آن دست وسایلی هستند که کار مادر را راحتتر میکنند. کار دیگری که در زمینهٔ عکس و تصویر میتوانید انجام بدهید، درستکردن قابی بزرگ به شکل قلب یا هر شکل دیگری است که در آن، عکسهای مختلفی از خاطرات و روزهای گوناگون خودتان و مادرتان و بهطورکلی، اعضای خانواده گذاشتهاید.

این مچبندها میتوانند به تلفنهمراه هوشمند متصل شوند و علاوه بر آن، ضربان قلب، میزان کالری مصرفی، شمارش گامها و خیلی چیزهای دیگر را اندازهگیری کنند. مادر بودن یک شغل ابدی است که دستمزد آن، عشقی خالصانه است. مادر نفسه منی روزت مبارک ❤️❤️? ای زیبا ترین نعمت خدا روزت مبارک?

هرچند پیری و افزایش سن هم بخشی زیبا از زندگی است و همه، دیر یا زود، آن را تجربه میکنند اما بهکمک ماسکهای مختلف و محصولات بهداشتی و آرایشی میتوان بهتر از پوست مراقبت کرد. میتوانید قابی دوقلو هم بخرید و در یک بخش از آن یک عکس و در بخش دیگرش، شعری زیبا برای مادرتان بنویسید و در قاب بگذارید.

قابعکسهای دیجیتالی هم گزینهٔ دیگری هستند که میتوانید بهعنوان بهترین هدیه روز زن تهیه کنید. مثلا باتوجهبه ذائقه مادرتان برای او دستور غذاهایی از نقاط دیگر دنیا را تهیه کنید. این روزها که دیگر همهچیز دیجیتالی شده است، کتابخواندن هم ابزارهای تازه میطلبد. تصویر داخل قاب میتواند هر چیزی باشد؛ این دیگر به شما و مادرتان بستگی دارد. چقد خودخوری کردی تا این شدم؟

دیدگاهتان را بنویسید