2-مخاطبان خود را در نظر بگیرید

اما در سمینار چند متخصص درباره موضوعی صحبت می کنند و با سایرین تبادل نظر می نمایند. خب، این شد تعریف لغوی سمینار و اما اگر بخواهیم خیلی راحت و به زبان خودمان به تعریف سمینار بپردازیم به این صورت هست که اگر فردی در یک حرفه تحقیقاتی انجام داده باشد و در محل و یا سالنی این حرفه را برای دیگران جهت بالا بردن اطلاعات آن ها بیان کند یک سمینار تشکیل شده است. مفهومی که به ظاهر ساده اما در عین حال بسیار راهبردی، تعیین کننده و نتیجه بخش است.

در واقع تعریف اثر مرکب از دیدگاه دارن هاردی چنین است: تصمیمات به ظاهر کوچک و کم اهمیتی که لحظه به لحظه یا به صورت مداوم در طول روز اتخاذ می کنید که سرانجام انباشته شدن این تصمیمات، منجر به نتایج بزرگ می شوند. جیم کوئیک استاد حافظه و مربی تغییر و تحول فردی، می گوید ما در مورد کارهایی که در مدت یک روز می توانیم انجام دهیم، اغراق می کنیم و فکر می کنیم در مدت یک روز می توانیم نتایج بزرگ خلق کنیم در حالی که در مورد کارهایی که در مدت یک ماه می توانیم انجام دهیم، نظری نداریم و اهمیت آن را جدی نمی گیریم.

از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره كرد:-باز با نشانگر وفراموشی در كنار گذاشن نشانگر درهنگامی كه از آن استفاده نمی شود.-خیره شدن به یك نقطه مثلاً سقف یا پنجره برا مدت طولانی درحین ارائه سمینار.- چمباتمه زدن برو میز ارائه سمینار وثابت ماندن دراین حالت تا پایان سمینار.-باز با محتویات جیب یا جا سویچی در حین ارائه سمینار.- پایین بودن سر درتمام مدت ارائه ونگاه كردن به نوك كفش درحین صحبت.- مثل آونگ این پا وآن پا كردن درتمام مدت ارائه سمینار-انداختن متناوب نشانگر بررو زمین7-6 پایان سمینار- پایان سمینار مانند شروع آن سخت است سخنران باید كاملا مشخص كند كه سمینار تمام شده است و پیشنهاد پرسیدن سوال را بدهد.

یکی دیگر از موارد مهم جوان بودن تکواندوکاران بود. اغلب نفراتی که به مدال رسیدند در رده سنی زیر ۲۱ سال بودند و این خود یکی دیگر از پارامترهای مهم این مسابقات بود. دارن هاردی مثال های متعددی در این زمینه برای بینندگان ارائه می دهد تا اثر جادویی انتخاب ها و اعمال کوچکی که هر روز انجام می دهیم را آشکار کند.

دیدگاهتان را بنویسید