روش های مستقیم آموزش: سمینار در کلاس، کنگره و همایش یا Seminar

قالب کلی نحوهی نوشتار و ارائهی مطالب سمینار معمولاً ازسوی هر دانشگاه به دانشجویان اطلاع داده میشود که دانشجویان به توجه همان قالب موظف به ارائهی سمینار هستند. هرچند نباید همه چیز را به صورت طوطی وار حفظ کنید، چون در این صورت در زمان سمینار همه چیز حالتی مکانیکی و کسل کننده به خود … Read more

معرفی درس سمینار و نحوه ارائه موفق آن – گروه تحقیقاتی طلوع

دومین سمینار تخصصی نظریه قابلیت اعتماد و کاربردهای آن در بیست ونه و سی ام اردیبهشت 1395 به میزبانی گروه آمار، دانشکده ریاضی ،آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم با مساعدت انجمن آمار ایران ،قطب علمی داده های ترتیبی و فضایی،پژوهشکده آمارو پژوهشگاه هوا و فضا برگزار شد. پس از پایان دوره کارشناسی و حضور … Read more